A budaörsi általános iskolák járványügyi terve

0
591

Mivel az EMMI által kiadott – és többek által bírált – intézkedési terv nem kötelező jellegű, csak ajánlásokat tartalmaz, minden köznevelési intézménynek magának kell kidolgoznia az őszi iskolakezdéssel kapcsolatos járványügyi protokollt. Készült-e ilyen az önök iskolájában és melyek a legfontosabb pontok? Esetleg mi az a sajátosság, amit kiemelnének? – kérdeztük a budaörsi iskolák vezetőit.

Igen, mindenhol készült, és bár vannak az egyes tervek között különbségek, a lényeg közös bennük. Ezek: a szülők nem vagy csak külön engedéllyel léphetnek be az iskolába; megszervezik a folyamatos takarítást, fertőtlenítést; és bármilyen enyhén beteg gyerek sem tartózkodhat bent az iskolában. Továbbá mindenhol igyekeznek az osztályokat elkülöníteni egymástól, ezért például az ebédeltetést lépcsőzetesen oldják meg, illetve – van, ahol a tanévnyitó kivételével – nem lesznek összevont iskolai rendezvények. A maszk viselése tanórán nem lesz egyik iskolában sem kötelező. Az intézkedési terveket a tantestületek jellemzően a múlt héten, illetve a Bleyerben hétfőn hagyták jóvá.

Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola

Intézkedési terv az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által kiadott intézkedési terv kapcsán, a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskolában

Jelen intézkedések a járványügyi készenlét idejére felülírják a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program egyes ide vonatkozó előírásait. 1. Az intézmény minden helyiségre kiterjedő fertőtlenítő takarítását augusztus 31‐ig el kell végezni. Felelős: Gondnok 2. Szeptember 1‐től folyamatosan fertőtlenítő takarítást kell végezni a mellékhelyiségekben és a közlekedő területeken. Felelős: Gondnok 3. Az Oktatási Hivatal honlapján kialakított „Tanévnyitó 2020” aloldalt folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Felelős: az innovációért és kommunikációért felelős intézményvezető‐helyettes 4.A belső kommunikáció, a nevelőtestület döntéshozó folyamata és a pedagógiai műhelymunka érdekében közös platformon nyugvó elektronikus kapcsolattartási környezetet kell létrehozni. Ide minden pedagógiai és ügyviteli dolgozót csatlakoztatni kell. Felelős: rendszergazda 5.A szülőket tájékoztatni kell minden járványügyi készenléti intézkedésről. Felelős: az innovációért és kommunikációért felelős intézményvezető‐helyettes 6. Az iskola folyosóin, az aulában, a titkárságon és a mosdókban minden tanuló szájat és az orrot eltakaró maszkban tartózkodjon. Felelős: gondnok 7. A csoportosulások korlátozása érdekében: a)A járványügyi intézkedések megszűntetéséig meg kell változtatni a csengetési rendet (1. számú melléklet). b)Az első osztályos tanulók tanítás előtt az iskola udvarán, az osztálynak kijelölt területen gyülekeznek. c)Egy testnevelés öltözőben egy időben csak az egy osztályba járó tanulók tartózkodhatnak. Szükség esetén az alsó tagozatos tanulók osztálytermükben öltözhetnek át. d)Az óraközi szünetekben is nyitva kell tartani a tantermeket. e)Óraközi szünetekben nem látogatható az iskola udvara. f)Az iskola folyosóin és mellékhelyiségeiben nem szabad csoportosulni. g) Az ebédeltetési időt egy órával növelni kell. Felelős: a tanügyigazgatási feladatokat irányító intézményvezető‐helyettes 8. Az iskolai ünnepségeket, a tanévnyitó kivételével, osztálykeretben kell megtartani. 9. Szülők, a meghirdetett szülői értekezletek és találkozók kivételével csak intézményvezetői engedéllyel léphetnek az iskola területére. Felelős: intézményvezető 10.„A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.” Felelős: a pedagógiai munkát irányító intézményvezető‐helyettes 11. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni az orvosi szobába, egyúttal értesíteni kell a védőnőt, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. Felelős: a pedagógiai munkát irányító intézményvezető‐helyettes12.„A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.” 13.A betegség miatt mulasztó tanuló csak orvosi igazolással folytathatja iskolán belüli tanulmányait. 14.A távol lévő gyerekek tantermen kívüli oktatásáról folyamatosan gondoskodni kell. Felelős: a pedagógiai munkát irányító intézményvezető‐helyettes15. Minden egyéb kérdésben az EMMI ide vonatkozó intézkedési terve a mérvadó (külön dokumentumban)

Budaörs, 2020. 08. 28. Turcsik Viktor iv.

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Mindannyian arra törekszünk, hogy diákjaink egészsége az épületen belül, társaik körében is biztonságban legyen. Ennek érdekében az EMMI járványügyi intézkedések idején alkalmazandó eljárásrendjének megfelelően a következő kérésekkel fordulunk a szülőkhöz:

  • Kérjük, hogy reggelenként gyermekeiktől még az épület előtt búcsúzzanak el, oda ne kísérjék be őket, délután pedig az épületen kívül várakozzanak.
    • A tanulók az iskola épületébe a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő adagoló használata után maszkban léphetnek be. A gyakori kézmosásra napközben is kiemelt figyelmet fordítunk. Az első tanítási napon a gyerekekkel osztályfőnökeik megismertetik a megelőzéshez szükséges intézkedéseket, az első szülői értekezleteken pedig Önökkel is megbeszélik. Ezek betartásában kérjük támogató együttműködésüket!
    • Az iskola közösségi terein, folyosóin a maszkviselés mindenki számára kötelező. Tanórán a maszk felvehető, viselése nem kötelező.
    • Kérjük, hogy az iskolába csak teljesen egészséges tanulót engedjenek be. A hőemelkedéses, lázas, köhögő vagy egyéb tünetet mutató gyermeket elkülönítjük, a szülőket pedig azonnal értesítjük. A beteg gyermek a közösségbe csak orvosi igazolással térhet vissza.
    • A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn.

Simsik Zsuzsanna intézményvezető

Kesjár iskola – Koronavírus-prevenció

Kedves Szülők!

 Az iskola vállalható és védhető működése, gyermekeik és kollégáink biztonsága érdekében az alábbi intézkedésekre számítsanak szeptember 1-jétől:

 az iskolába visszavonásig szülő nem léphet be– kivételt 2 hétig az elsős szülők képeznek (ha a tanító korábban kéri, korábban véget ér az engedély), Ők is maszkban, kézfertőtlenítés után tehetik ezt meg

a délutáni hazavitelt minden osztályfőnökkel egyeztetni kell, vagy az ügyeletessel vagy SMS-ben lehet jelezni a szülő érkezését, ha ez nem kiszámítható és állandó időpont

a reggeli érkezést, kérjük, gondosan tervezzék, mert a bejáratnál a hőmérséklet-ellenőrzés és a kézfertőtlenítés gondos szervezés ellenére is plusz időt vesz el

gyermekeik az órán nem kötelezhetőek maszkviselésre, de a közösségi terekben igen– kérjük, gondoskodjanak maszkról Számukra, mi csak az elkerülhetetlen pótlást biztosítjuk véges számú eszközeink okán

lázas, hurutos betegség esetén tilos gyermeküket a közösségbe hozni– előbbiek esetén gyermeküket a bejáratnál visszafordítjuk

iskolaidőben észlelt tünetekkel gyermeküket elkülönítjük az orvosi szobában, Önöknek kötelességük a lehető legrövidebb időn belül hazavinni Őket

aki az utóbbi egy hétben piros és sárga jelzésű országban nyaralt, az első héten nem hozhatja gyermekét iskolába, szeptember 7-étől igen

a hiányzások igazolása tekintetében emberségesek és rugalmasak vagyunk, Önöktől tisztes együttműködést várunk, a 3 nap/félév alapvetően marad szülői lehetőségként

az iskola „közös” rendezvényeit elhagyjuk visszavonásig, az évnyitó zártkörűsége alól csak az elsős szülők (családonként 1 fő) maszkban képezhetnek kivételt

az évnyitón minden diákunk maszkban köteles részt venni.

Kérdések esetén vagy egyedi helyzetekben keressék, kérjük, az osztályfőnököt vagy az irodát telefonon! Az iroda dolgozói védelmében szintén kérjük, használják az online lehetőségeket vagy a telefonos elérést!

Csak az elkerülhetetlen találkozásokat engedélyezzük és vállaljuk tanáraink védelme okán is.

Tóth Krisztina igazgató

 

Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

 

Intézményi intézkedési terv

Tisztelt Szülők!

Az intézmény mindent megtesz a koronavírus terjedésének megakadályozására. Az EMMI által kiadott intézkedési protokoll alapján a következő intézkedéseket hoztuk meg:

Az iskolában folyamatosan végzünk mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást. Az épület több pontján fertőtlenítő készüléket helyeztünk el, ezek használata az épületbe lépéskor kötelező.

Az osztálytermekben folyékony szappant és fertőtlenítőt tettünk. A gyerekek figyelmét folyamatosan felhívjuk a kézfertőtlenítésre, kézmosásra.

A szellőztetésre is fokozottan figyelünk.

Szülő nem kísérheti be az intézménybe a gyermeket.

Reggelente szúrópróbaszerűen érintésmentes hőmérővel mérni fogjuk a gyermekek testhőmérsékletét.

Beteg gyermeket elkülönítünk. A szülő köteles érte jönni.

A koronavírus fertőzött gyermeket a szülő köteles jelenteni az iskolának.

Beteg gyermek csak orvosi igazolással jöhet vissza az intézménybe.

A veszélyeztetett kategóriába tartozó gyermeknek (légzőszervi megbetegedések, szívelégteleség, stb …) orvos által kell írásban igazolnia, hogy a veszélyeztetettség fenn áll. Ez esetben a hiányzását az iskola igazolja. A pedagógusokkal egyeztetni kell a kapcsolattartásról, a tananyag elsajátításának módjáról, a számonkérésről.

Hogy elkerüljük a gyerekek keveredését a közösségi terekben, a tízórait minden gyermek az osztályteremben fogyasztja el. Textilszalvéta legyen minden tanulónál. Az ebédeltetési rend kialakításakor egyszerre csak két osztály tartózkodhat az ebédlőben. Ennek érdekében a felsősök csengetési rendjén módosítottunk.

óra 8.00 – 8.45
óra 9.00 – 9.45
óra 10.00 – 10.45
óra 10.55 – 11.40
óra 11.50 – 12.35
óra 13.15 – 14.00
óra 14.05 – 14.50

 

Az egyes osztályok ebédeltetési rendjéről, az osztályfőnököktől kapnak tájékoztatást. A kinti szüneteket is úgy szervezzük meg, hogy az osztályok lehetőleg ne keveredjenek, az osztályok helyét kijelöljük.

A közös misékre egyszerre egy évfolyam megy.

Kérjük a kedves szülőket, hogy amennyiben módjukban áll gyermeküket a járványügyi helyzetre való tekintettel az utolsó tanítási óra után vigyék haza.

Kérjük továbbá, hogy minden gyermeknél legyen maszk, hogy szükség esetén ezt a közösségi terekben használni tudják.

Pintér Anasztázia

KettőPontNulla Tanulócsoport

Mi nagyon kevesen vagyunk, 22 gyermek jár hozzánk szeptembertől, csak felsősök. Folyamatos fertőtlenítést biztosítunk mindenképp, a maszkot nem tesszük egyelőre kötelezővé és csak egészséges gyerekeket fogadunk. Ha nehezedik a helyzet, meg tudjuk oldani, hogy csak online vagy részben online oktassunk, bár amíg és akinek lehet, mindenképp szeretnénk személyesen kontaktusban maradni velük. Közösségünk véleménye és az országos helyzet alapján döntünk majd, ha szükséges másképp… Ahogy tavasszal is tettük, azonnal át tudunk állni a részben vagy teljesen online órák tartására.

Ruzsonyi Ágnes

 

A CREASCOLA INNOVATÍV GIMNÁZIUM intézkedési terve és az ebből fakadó egészségügyi szabályok a koronavírus járvány (COVID-19) terjedésének megakadályozása céljából•

Tanulóinkban tudatosítjuk a járvány természetrajzát és az annak terjedéséből fakadó kockázatokat. (ismeretterjesztés, érzékenyítés, figyelemfelhívás)•Az iskolában heti rendszerességgel fertőtlenítő takarítást végzünk. Az épületbe való belépéskor fertőtlenítő készülék használata a kötelező.•Az osztálytermekben fertőtlenítőt helyezünk el.•A szellőztetésre is fokozottan figyelünk.•Szülő nem kísérheti be az intézménybe a gyermeket.•Reggelente szúrópróbaszerűen érintésmentes hőmérővel mérni fogjuk a gyermekek testhőmérsékletét. Beteg gyermeket a lehető legrövidebb időn belül haza kell vinni.•A koronavírus fertőzött gyermeket, valamint a családban vagy a baráti környezetben történt koronavírusos megbetegedést a szülő köteles jelenteni az iskolának. •Beteg gyermek csak orvosi igazolással jöhet vissza az intézménybe.(Korábban más iskolák gyakorlata szerint 1-3 napos egészségügyi okból történt hiányzás esetén elég volt a szülői igazolás.)•A veszélyeztetett kategóriába (légzőszervi megbetegedések, szívelégtelenség stb.)tartozó tanuló szülőjének orvosi igazolást szükséges bemutatnia arról, hogy a veszélyeztetettség fennáll. Szükség esetén az iskolaorvost is bevonjuk a döntésbe. A veszélyeztetett diák esetében a hiányzást az iskola igazolja. Az osztályfőnökkel, valamint a szaktanárokkal egyeztetni kell a kapcsolattartásról, a tananyag elsajátításának módjáról, a számonkérésről.•Ebéd közben az épületben működő másik iskola diákjaival nem érintkezünk. Igyekszünk alacsony létszámban étkeztetni, ennek rendjéről az osztályfőnökökkel egyeztetünk.•Kérjük, minden tanulónál legyen maszk, hogy szükség esetén ezt a közösségi terekben használni tudják.•A járványveszély elmúltáig az iskolai kirándulásokon a közösségi közlekedés helyett a bérelt autóbusszal történő közlekedést részesítjük előnyben.

Budaörs, 2020. 08. 26. Papp György intézményvezető