300 évvel ezelőtt írták alá az első budaörsi német telepesek a szerződést

0
137
300 évvel ezelőtt, április 21-én írták alá az első budaörsi német telepesek gróf Bercsényi Zsuzsannával a letelepedési szerződést. Ez a dátum Budaörs újkori történetének kezdete.
A Heimatmuseum vezetője, dr. Gajdos-Frank Katalin  a múzeum honlapján tette közzé megemlékező írását, ahol a gyűjtemény legrégebbi datált fényképei is láthatók.
“(…) Történelmi források alapján 1718 és 1720 között érkeztek az első német telepesek, melyet Budaörs számára fontos dokumentum igazol, Zichy grófnő, Bercsényi Zsuzsanna és az első budaörsi német lakosok között kötött letelepedési szerződés, amelyet 300 éve, 1721. április 21-én írtak alá. A dokumentum első pontjából arra következtethetünk, hogy a tényleges letelepedés és a letelepedési szerződés megkötése között csupán rövid idő telt el és benne nagy jelentőséggel bírt a szerződés ötödik pontjában leírt kedvezmény, amely szerint, ha valaki szőlőt telepít, akkor a rákövetkező öt évben adómentes és alatta mentesül az uraságnak járó terményadó – a kilenced – terhe alól is. Mindez alapot teremtett a község gyarapodásához. Igen kemény munka kezdődött, hiszen egy teljesen elpusztított területet kellett termékennyé tenni! Őseink azonban – az első telepeseknél körülbelül 500 emberről volt szó – a nekik juttatott bérleményből fáradhatatlan munkával gondosan művelt területet varázsoltak. Róluk, az 1720-as években érkezettekről, származásukról sajnos keveset tudunk. A második telepes csoportról, akik az 1740-es években a pestis járvány után érkeztek, középbajor nyelvjárásuk alapján következtethetünk arra, honnan érkeztek, de ez sem pontos, hiszen a más tájszólást beszélők nyelvileg igazodtak a bajor nyelvjáráshoz. (…)”
A teljes cikk magyarul és németül itt olvasható: heimatmuseum.hu/budaors-vor-300-jahren

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here