A Budavári Királyi Palotáról és a Várnegyedről lesz előadás a Művelődési Házban

0
1203

A Magyar Történelmi Szalon tisztelettel meghívja

Seremetyeff-Papp János restaurátorművész

A Budavári Királyi Palota és a Várnegyed – képek, életképek”

című vetítéssel kísért előadására.

Helye: Jókai Mór Művelődési Központ, Budaörs, Szabadság út 26.

Ideje: 2019. február 27., szerda 18 óra

Néhány évvel ezelőtt megismerhettük a Budavári Királyi Palota fénykorát Seremetyeff-Papp János előadásából. Korabeli fotókról megcsodálhattuk belső berendezésének egykori pompáját és impozáns külső architektúráját. Ennek az előadásnak folytatásaként most alkalmunk nyílik korábbi előadónk segítségével betekintést nyerni a palotában zajlott fontosabb eseményekről, képeket láthatunk többek között IV. Károly király koronázásáról, körmenetekről, Horthy Miklós kormányzóról, valamint a palotaőrségről és a koronaőrökről. De nem csak a Palota volt megkapóan szép, hanem annak közvetlen környezete és a Várnegyed is sok olyan épülettel büszkélkedhetett, amelyek ma már a háborús és főként a kommunista rezsim esztelen pusztításának estek áldozatul. Ezek jó része már soha többé nem lesz látható, de az előadás során levetített képek segítségével megidézhetjük őket. Elgyönyörködhetünk bennük és elgondolkodhatunk, miért is jutott idáig ez a nemzet, hogy saját maga pusztítja el páratlan anyagi és szellemi kincseit és  milyen lehetőségek vannak ezek egy részének  visszaállítására eredeti szépségükbe.

Juhász Gyula: Himnusz Budavárához – részletek

Téged dicsér, harsogva, bátran
Magyar dal szárnyán ez a kar,
Hazánk tündöklő koronája,
Dicső Budánk, te szép s magyar!
 

A nagy Dunánál őrt te állasz
S egész világnak hirdeted,
Mit alkotott itt annyi század
S nem ront el semmi fergeteg!
 

Te láttad Mátyás palotáját,
Kiálltál annyi ostromot,
Te vagy nekünk örökre bástyánk
És szentek benned a romok!
 

Áldott hegyeknek koszorúja
Virul a tündér táj felett
És vár derűben és borúban
Egy boldogabb évezredet! „

Föl hát vígan, munkára, dalra
És diadalra, ég velünk!
Budának ormain ragyogva
Hadd keljen szebb hajnal nekünk.
 

Hirdesse templomok harangja,
Gyárak s hajók kürtője mind,
Hogy a magyar egy akarattal
Föltámadott és küzd megint!
 

Törhet reánk idők viharja,
Túlzengi azt a munka s dal,
Mely a világnak bátran vallja:
Hogy áll Buda még s él magyar! „

Magyar Történelmi Szalon telefon: 06-23-428 333; E-mail: mszaplonczaypolgar@gmail.com